dezaktywacja wirusów

Powietrze to zdrowie

Wraz ze wzrostem zanieczyszczenia powietrza bakteriami i wirusami rośnie ryzyko obciążenia dróg oddechowych oraz ryzyko infekcji.

Pomimo stosowania wielu różnych środków ostrożności wirusy, bakterie i inne zarazki są obecne w powietrzu wewnątrz budynków. Wiadomo już, że powietrze w pomieszczeniach zawiera patogeny uwalniane przez kichanie, kaszel lub przez kontakt ze skórą.

Im mniejszy jest dopływ świeżego powietrza lub prędkość wymiany powietrza w pomieszczeniach, tym wyższe jest ryzyko występowania zanieczyszczeń w powietrzu, którym oddychamy. Dotyczy to w szczególności pomieszczeń intensywnie użytkowanych i często odwiedzanych przez wiele różnych osób.

Im wyższe jest stężenie wirusów i zarazków w powietrzu, tym większe jest  prawdopodobieństwo występowania wirusów i zarazków na różnego rodzaju powierzchniach i przedmiotach obecnych w danym pomieszczeniu.

Poznaj metodę plazmowego niszczenia drobnoustrojów i dezaktywacji wirusów w powietrzu

Skuteczność niszczenia drobnoustrojów i dezaktywacji wirusów w powietrzu za pomocą plazmy zależy od:

  • ilości wygenerowanej plazmy oraz 
  • dokładnego dozowania ilości zasysanego powietrza do wydajności pola plazmowego oraz prędkości z jaką powietrze przepływa przez pole plazmowe.

W celu wytworzenia wysokoskutecznego pola plazmowego stosuje się precyzyjne elektrody zasilane przez specjalne transformatory wysokiego napięcia, w wyniku czego powstaje trwale jednorodne i bardzo silne pole plazmowe.

Ciągłe niszczenie drobnoustrojów i dezaktywacja wirusów w powietrzu, znajdującym się w obiegu wentylacyjnym, zmniejsza ich występowanie w powietrzu i na przedmiotach, a tym samym ogranicza ryzyko pośredniego zarażenia przez kontakt z wirusami lub bakteriami.

dezynfekcja powietrza

Przykład stopnia zniszczenia pyłków przez plazmę. To nieodwracalne uszkodzenie oznacza, że pyłek nie jest już skuteczny jako alergen.

Zastosowania

Metoda niszczenia drobnoustrojów i dezaktywacji wirusów w powietrzu za pomocą plazmy przeznaczona jest do stosowania:

Sale operacyjne, zabiegowe

Ośrodki zdrowia, opieki

Poczekalnie

Biura, zakłady produkcyjne

Sklepy, magazyny

Jadłodalnie

Charakterystyka

Urządzenia AernoviR niszczą drobnoustroje i dezaktywują wirusy za pomocą plazmy. Dodatkowo są wyposażone w filtr HEPA (AernoviR Premium) lub filtr F6 (AernoviR Basic, AernoviR Basic mobile, AernoviR Design) o wysokiej skuteczności oraz specjalnie opracowane bloki węgla aktywnego.

Możliwość ciągłości pracy przez cały dzień

Bezpieczne i niezawodne niszczenie drobnoustrojów i dezaktywacja wirusów w powietrzu o skuteczności potwierdzonej testami

Zabezpieczenie przed bakteriami, wirusami i patogenami

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i powierzchni przedmiotów

Oczyszczacz powietrza

Niewielka ilość zajmowanej przestrzeni

Możliwość łatwego przenoszenia
urządzeń (wysoka mobilność)

Elastyczność działania urządzeń
dostosowana do potrzeb użytkownika

Ważny element ogólnego planu higieny
i profilaktyki zdrowotnej

Produkty

AernoviR-Premium

Wydajność oczyszczania: 500 m3/godz.
Wymiary: ok. wys. 67 cm x gł. 17,8 cm x sz. 19,4 cm

AernoviR Basic plus

Wydajność oczyszczania: 320 m3/godz.
Wymiary: ok. wys. 17,8 cm x gł. 19,4 cm x sz. 67 cm

AernoviR-Basic

Wydajność oczyszczania: 115 m3/godz
Wymiary: ok. wys. 17,8 cm x gł. 19,4 cm x sz. 67 cm

urządzenie do oczyszczania powietrza AernoviR

AernoviR-Basic mobile

Wydajność oczyszczania: 115 m3/godz.
Wymiary: ok. wys. 16,2 cm x gł. 16,2 cm x sz. 62 cm

AernoviR Design - plazmowe niszczenie drobnoustrojów

AernoviR-Design

Wydajność oczyszczania: 115 m3/godz.
Wymiary: ok. wys. 67 cm x gł. 18,1 cm x sz. 20,4 cm