dezaktywacja wirusów

Powietrze to zdrowie, poznaj sprawdzony produkt na dezaktywacje wirusów

Wraz ze wzrostem zanieczyszczenia powietrza bakteriami i wirusami rośnie ryzyko obciążenia dróg oddechowych oraz ryzyko infekcji.

Pomimo stosowania wielu różnych środków ostrożności wirusy, bakterie i inne zarazki są obecne w powietrzu wewnątrz budynków. Wiadomo już, że powietrze w pomieszczeniach zawiera patogeny uwalniane przez kichanie, kaszel lub przez kontakt ze skórą.

Im mniejszy jest dopływ świeżego powietrza lub prędkość wymiany powietrza w pomieszczeniach, tym wyższe jest ryzyko występowania zanieczyszczeń w powietrzu, którym oddychamy. Dotyczy to w szczególności pomieszczeń intensywnie użytkowanych i często odwiedzanych przez wiele różnych osób.

Zastosowania