MBST

Leczenie schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego

Źródło: Instytut Rehabilitacji Uniwersytetu Sportowego w Kolonii, Niemcy; Wydział Radiologii
Diagnostycznej Uniwersytetu w Monachium, Niemcy; Instytut Anatomii Uniwersytetu w Monachium,
Niemcy; Instytut Radiologii w Kolonii, Niemcy; Centrum terapeutyczne ReAgil, G. Breitgraf.

Regeneracja struktur chrzęstnych

Łączymy naukowo udowodnioną wiedzę i siłę innowacji technologicznej, by odnieść się do największych problemów zdrowotnych dzisiejszego Świata.

Jest to nieinwazyjna, bezbolesna metoda, która wpływa na zaburzenia funkcji komórek, aktywując procesy metaboliczne w organizmie, wyzwalając tym samym procesy regeneracji komórek i tkanek.

Zmiany zwyrodnieniowe stawów; zmiany pourazowe; zmiany przeciążeniowe i zapalne układu ruchu; zaburzenia metaboliczne kości; opóźnienie degeneracji tkanki kostnej

Zmniejszenie dolegliwości bólowych zaraz po zabiegach lub w ciągu kilku tygodni od ich zakończenia; zniesienie nocnych dolegliwości bólowych; zrost kostny; poprawa funkcji – np. chodzenie po schodach, długość spacerów

Arthro ∙ Spin ∙ Flex

SKUTECZNOŚĆ TERAPII SPOTYKA DESIGN

Terapia MBST


Jest to nieinwazyjna, bezbolesna metoda, która wpływa na zaburzenia funkcji komórek, aktywując procesy metaboliczne w organizmie, wyzwalając tym samym procesy regeneracji komórek i tkanek. W tym celu aparaty do terapii MBST wytwarzają pole elektromagnetyczne w tkankach poddanych leczeniu, które odpowiednio ustawia jądra atomów wodoru. Następnie jądra te obracane są impulsami radiowymi przy pomocy specjalnie dopasowanej do danego schorzenia sekwencji leczniczej o kąt 180 stopni, a następnie wracają do pierwotnego poziomu energetycznego, co nazywamy relaksacją. Energia pozyskana w ten sposób oddawana jest do otaczających tkanek i wyzwala procesy biofizyczne i biochemiczne, które prowadzą do zmniejszenia dolegliwości bólowych oraz regeneracji tkanek np. kostnej czy chrzęstnej.

Stymulacja taka pobudza własny potencjał organizmu do regeneracji i przez to poprawy zdrowia i samopoczucia.

 • Zmiany zwyrodnieniowe stawów :  kończyn  górnych ( stawy ramienne, staw łokciowy,  stawy rąk) , kończyn dolnych   (stawy biodrowe, stawy kolanowe, stawy stóp)  i kręgosłupa ( stawów kręgosłupa we wszystkich odcinkach oraz nieoperacyjne uszkodzenia krążków międzykręgowych)
 • Zmiany pourazowe  – przyśpieszenie regeneracji uszkodzonych ścięgien, więzadeł i mięśni, przyśpieszenie zrostu kostnego, złamania powolne
 • Po zabiegach operacyjnych układu kostnego – przyśpieszenie regeneracji tkanki kostnej, zmniejszenie dolegliwości bólowych, może wpłynąć na 
 • Zmiany przeciążeniowe i zapalne układu ruchu- łokieć tenisisty, łokieć golfisty,  więzadło rzepki, rozcięgno podeszwowe, ścięgno Achillesa, bark – pierścień rotatorów, zespół de Quervaina
 • Zaburzenia metaboliczne kości – osteoporoza, tzw. jałowe martwice kości ( choroba Scheuermanna, choroba Perthesa, choroba Osgood-Schlatera), oddzielająca martwica chrzęstno – kostna.
 • Opóźnienie degeneracji tkanki kostnej – zapobieganie zmianom
 • Implanty  w ciele – rozrusznik serce, defibrylator, pompy przeciwbólowe, insulinowe itd.
 • Ciąża
 • Aktywne zakażenie bakteryjne
 • Nowotwory,  również miejsca po ich usunięciu
 • Białaczka lub chłoniak w wywiadzie
 • Zakażenie wirusem HIV
 • Choroby reumatyczne w fazie ostrej
 • Ciała ferromagnetyczne (np. opiłki metalowe)
 • Choroby serca lub ciężkie nadciśnienie
 • Kwalifikacja przeszkolonego lekarza lub fizjoterapeuty
 • W zależności od schorzenia 5,7 lub 9 godzin terapii
 • Terapia odbywa się codziennie z przerwą na sobotę i niedzielę.
 • Trzeba pić dużo wody – do trzech litrów dziennie
 • Nie powinno się przerywać sesji terapeutycznej
 • Terapię rezonansu magnetycznego rozpoczynamy minimum po siedmiu dniach od iniekcji dostawowych lub w okolicę ciała, która ma być objęta zabiegiem.
 • Terapię można powtórzyć po 6 miesiącach
 • W dotychczasowej praktyce nie stwierdzona żadnych działań niepożądanych.
 • Zawsze powinniśmy starać się wykonywać ćwiczenia wspomagające leczenie MBST, zalecane przez fizjoterapeutę
 • Zmniejszenie dolegliwości bólowych zaraz po zabiegach lub w ciągu kilku tygodni od ich zakończenia.
 • Zniesienie nocnych dolegliwości bólowych
 • Zrost kostny
 • Poprawa funkcji – np. chodzenie po schodach, długość spacerów

Cennik terapii rezonansem magnetycznym MBST®

5 godzin 7 godzin 9 godzin
CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW – TERAPIA MBST® 2950 zł 3950 zł
OSTEOPOROZA – TERAPIA MBST® 4950 zł
DYSKOPATIA – TERAPIA MBST® 4950 zł
ZAPALENIE ROZCIĘGNA PODESZWOWEGO – TERAPIA MBST® 2950 zł 3950 zł
ZESPÓŁ BOLESNEGO BARKU – TERAPIA MBST® 2950 zł 3950 zł
MIKROZŁAMANIA I STANY PRZECIĄŻENIOWE – TERAPIA MBST® 4950 zł
ODGIĘCIOWY URAZ KRĘGOSŁUPA – TERAPIA MBST® 2950 zł 3950 zł
Łokieć tenisisty i golfisty – terapia MBST® 2950 zł 3950 zł
Jałowa martwica kości – terapia MBST® 4950 zł
Halluxy – terapia MBST® 4950 zł
Stawy rzekome – terapia MBST® 4950 zł
Oddzielająca jałowa martwica kostno-chrzęstna – terapia MBST® 4950 zł
Choroba Perthesa – terapia MBST® 4950 zł
Choroba Osgood – Schlattera – terapia MBST® 4950 zł
Zespół Sudecka – terapia MBST® 4950 zł
Kolano skoczka – terapia MBST® 2950 zł 3950 zł
Zapalenie ścięgna piętowego – terapia MBST® 2950 zł 3950 zł
Wapniejące zapalenie ścięgna – terapia MBST® 2950 zł 3950 zł

Arthro ∙ Spin ∙ Flex

Konsultacje specjalistyczne

Witold Witkowski

lekarz ortopeda, lekarz rehabilitacji pracujący w Klinice Ortopedii w Warszawie przy ul. Lindleya