Wysokoskuteczne urządzenie do oczyszczania powietrza

Urządzenia AernoviR niszczą drobnoustroje i dezaktywują wirusy za pomocą plazmy. Dodatkowo są wyposażone w filtr HEPA (AernoviR Premium) lub filtr F6 (AernoviR Basic, AernoviR Basic mobile, AernoviR Design) o wysokiej skuteczności oraz specjalnie opracowane bloki węgla aktywnego.

Możliwość ciągłości pracy przez cały dzień

Bezpieczne i niezawodne niszczenie drobnoustrojów i dezaktywacja wirusów w powietrzu o skuteczności potwierdzonej testami

Zabezpieczenie przed bakteriami, wirusami i patogenami

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i powierzchni przedmiotów

Oczyszczacz powietrza

Niewielka ilość zajmowanej przestrzeni

Możliwość łatwego przenoszenia
urządzeń (wysoka mobilność)

Elastyczność działania urządzeń
dostosowana do potrzeb użytkownika

Ważny element ogólnego planu higieny
i profilaktyki zdrowotnej

Zastosowania